Piper lolot shish kabob with thin rice noodle wrap

Bánh hỏi lá lốt

BÁNH HỎI LÁ LỐT

Thành phần:

Lá lốt, tàu hủ ky non, nấm

Dinh dưỡng:

(Đang chờ cập nhật)

Giá: 35.000đ/phần

Advertisements