South Vietnam sour soup

Canh chua Nam Bộ

CANH CHUA NAM BỘ

Thành phần:

Cà chua, đậu hủ, thơm, nấm, bạc hà, đậu bắp, giá

Dinh dưỡng:

(Đang chờ cập nhật)

Giá: 25.000đ/phần

Advertisements