Stewed beancurd sheet with pineapple

Tàu hủ ky kho thơm

TÀU HỦ KY KHO THƠM

Thành phần:

Tàu hủ ky, thơm

Dinh dưỡng:

(Đang chờ cập nhật)

Giá: 25.000đ/phần

Advertisements