Sauteed water spinach with garlic

Rau muống xào tỏi

RAU MUỐNG XÀO TỎI

Thành phần:

Rau muống, tỏi

Dinh dưỡng:

(Đang chờ cập nhật)

Giá: 20.000đ/phần

Advertisements